ATLANTIS: Informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Information on the Extraordinary General Meeting of Shareholders. (2021-02-22 18:34)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaATLANTISTematInformacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Information on the Extraordinary General Meeting of Shareholders.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd Spółki ATLANTIS SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku informuje, iż niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odbyło się ponieważ nie było wymaganego kworum, które dla spółek estońskich wynosi 50%. Główny Akcjonariusz Spółki Patro Invest OÜ na dzień record day NWZA tj. 15 luty 2021 roku posiadał 164 689 530 akcji Emitenta stanowiących 164 689 530 głosów w Spółce, odpowiadających 59,89% ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym.

Podmiot Patro Invest OÜ nie mógł

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/atlantis-informacja-na-temat-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszyinformation-on-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-2021-02-22-1834

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy