ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta. (2021-02-22 11:40)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021

Data sporządzenia: 2021-02-22Skrócona nazwa emitentaACTION S.A.TematRejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta. Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w nazwie Spółki polegającej na wykreśleniu oznaczenia „w restrukturyzacji”. W związku z tym, z dniem 22.02.2021 r., firma Emitenta ponownie brzmi: ACTION Spółka Akcyjna.
Powyższa zmiana jest wynikiem prawomocnego zakończenia w dniu 15.12.2020 r. postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2020 z 17.12.2020 r. Podstawą wpisu zmiany w nazwie Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układ

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/action-sa-rejestracja-przez-sad-zmiany-w-nazwie-emitenta-2021-02-22-1140

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy