TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (2021-02-19 12:10)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021

Data sporządzenia: 2021-02-19Skrócona nazwa emitentaTAURON POLSKA ENERGIA S.A.TematRezygnacja Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Wojciecha Ignacoka z dniem 28 lutego 2021 r. rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z powodów zdrowotnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POL

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/tauron-polska-energia-sa-rezygnacja-prezesa-zarzadu-tauron-polska-energia-sa-2021-02-19-1210

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy