STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii I (2021-02-19 17:30)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-02-19Skrócona nazwa emitentaSTARWARD INDUSTRIES S.A.TematUchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii IPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Starward Industries S.A. („Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 8 Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ora

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/starward-industries-sa-uchwala-zarzadu-w-sprawie-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-w-ramach-kapitalu-docelowego-zmiana-statutu-spolki-oraz-zlozenie-oferty-objecia-akcji-serii-i-2021-02-19-1730

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy