PAMAPOL S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o. (2021-02-18 21:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021

Data sporządzenia: 2021-02-18Skrócona nazwa emitentaPAMAPOL S.A.TematWyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 17 ust. 2 lit. (k) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta 10.000 nowych udziałów w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), każdy o wartości nominalnej 50 zł. Udziały zostaną objęte za łączną kwotę 2.930.000 zł, tj. 293 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy WZPOW wynosi obecnie 37.230.600 zł i dzieli się na 744.612 udziałów o wartości nominalnej 50 zł

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pamapol-sa-wyrazenie-przez-rade-nadzorcza-emitenta-zgody-na-objecie-przez-emitenta-nowych-udzialow-w-spolce-zaleznej-wzpow-sp-z-oo-2021-02-18-2103

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy