MDI ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej (2021-02-19 15:00)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-02-19Skrócona nazwa emitentaMDI ENERGIA S.A.TematPodpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznejPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Emitenta, jako Wykonawcy, w dniu dzisiejszym umowy dotyczącej zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej ze Spółką Orlen Aviation Sp. z o.o.

Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z zaprojektowaniem, dostawą materiałów i urządzeń oraz wybudowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, wartość umowy nie przekracza 350.000 zł netto.
Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów w formie kar umownych.

Nawiąza

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mdi-energia-sa-podpisanie-umowy-na-zaprojektowanie-i-wybudowanie-instalacji-fotowoltaicznej-2021-02-19-1500

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy