COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta (2021-02-19 14:51)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021

Data sporządzenia: 2021-02-19Skrócona nazwa emitentaCOGNOR HOLDING S.A.TematZawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:
„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z wydaniem przez spółkę Cognor Holding SA w

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/cognor-holding-sa-zawiadomienie-w-trybie-art-69-ustawy-o-ofercie-o-zmianie-udzialu-w-kapitale-emitenta-2021-02-19-1451

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy