Zatrudnienie dalej niższe niż przed pandemią. Płace rosną, ale wolniej

W styczniu 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6314,1 tys. osób, przed rokiem 6368,4. W ciągu roku liczba pracujących zmniejszyła się o 54,3 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie w styczniu wyniosło 5536,8 zł, czyli było niższe niż w grudniu ubiegłego roku – podał GUS.

Liczba pracujących nie osiągnęła poziomu sprzed pandemii. Dane te obejmują wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób, a więc nie dotyczą mikrofirm i samozatrudnionych.
Z jednej strony można mówić o przyspieszeniu procesów automatyzacji w wyniku pandemii, co ogranicza zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników, z drugiej strony – wydaje się, że mamy początek procesu dostosowywania zatrudnienia do potrzeb firm. Wiele przedsiębiorstw, mimo procesów adaptacyjnych, nie utrzymało sprzedaży produktów czy usług na poziomie sprzed pandemii. Dane GUS dotyczące szacunku PKB za 2020 rok wskazują na spadek spożycia w sektorze prywatnym o 3%, na co

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/zatrudnienie-dalej-nizsze-niz-przed-pandemia-place-rosna-ale-wolniej

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-03-31 06:56)

Spis załączników:20210331_065645_1239088799_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf20210331_065645_1239088799_2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdfFALSEskorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31oraz poprzedni rok obrotow Czytaj…