MERCOR S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku (2021-02-17 09:19)

Spis załączników:20210217_091911_0746530660_1.Ogloszenie_Zwolanie_NWZA_na_2021-03-16.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-02-17Skrócona nazwa emitentaMERCOR S.A.TematZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 rokuPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Zarząd „MERCOR” S.A przedstawia w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
ZałącznikiPlikOpis1.Ogłoszenie_Zwołanie NWZA na 2021-03-16.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/mercor-sa-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-mercor-sa-na-dzien-16-marca-2021-roku-2021-02-17-0919

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy