DEKTRA S.A.: Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych (2021-02-17 09:42)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-17Skrócona nazwa emitentaDEKTRA S.A.TematWezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennychPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywan

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/dektra-sa-wezwanie-akcjonariusza-do-zlozenia-dokumentow-akcji-imiennych-2021-02-17-0942

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy