CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE. (2021-02-17 15:37)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021

Data sporządzenia: 2021-02-17Skrócona nazwa emitentaCNT S.A.TematInformacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 17.02.2021 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (“Giełda”, „TGE”) w okresie od 05.02.2021 r. do 17.02.2021 r. wyniosła 52 572,1 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 06.02.2021 r. do 31.12.2022 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakc

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/cnt-sa-informacja-nt-obrotow-realizowanych-przez-spolke-zalezna-na-tge-2021-02-17-1537

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy

AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (2021-03-12 20:59)

Spis załączników:20210312_205953_0623457172_Aforti-Holding-RB-ESPI-18-2021_ZALACZNIK_mar19_Aforti_Exchange_12_03_2021.pdf20210312_205953_0623457172_Aforti-Holding-RB-ESPI-18-2021_Zawiadomienie_osob_bliskozwiazanych_-_Notification_of_transactions_of_persons_discharging_managerial_responsibilities_ex.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr18/2021Data sporządzenia:2021-03-12Skrócona nazwa emitentaAFORTI HOLDING S.A.TematZawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z…