Branża konopna. Labocanna ma umowę z domami maklerskimi na pozyskanie 18 mln zł na przejęcia

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej zawarła trójstronną umowę o pozyskanie finansowania z dwoma domami maklerskimi: Prosper Capital oraz Intercapital Markets. W jej ramach wymienione podmioty podejmą działania w celu pozyskania 18 mln zł na rzecz m.in. przyszłych akwizycji spółki. Wśród wymienionych opcji, strony skłaniają się do pozyskania kapitału w formie kredytu, pożyczki bądź emisji obligacji.
-W ramach aktywnego przygotowania do akwizycji na rynku konopnym zadbaliśmy o zabezpieczenie finansowania naszych transakcji. Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji przejęcia Hempoland, ale wśród analizowanych przez nas podmiotów znajduje się również inne firmy. Umowa z domami maklerskimi pozwoli nam na bardziej elastyczne podejście do kwestii sfinansowania naszych planów – informuje Michał Jura, prezes Labocanna SA. Dodaje również, że zawarcie wskazanej umowy pozwoli Labocanna na realizacje obranej strategii rozwoju zakładają

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/branza-konopna-labocanna-ma-umowe-z-domami-maklerskimi-na-pozyskanie-18-mln-zl-na-przejecia

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy

ŻYWIEC: raport finansowy (2021-02-24 07:14)

Spis załączników:20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml_LT.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_FXM.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_AB.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_KMB.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_KT.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_MC.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_TK.xades20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy.xhtml20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywi Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/zywiec-raport-finansowy-2021-02-24-0714
Czytaj więcej

IVE: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2020 rok (2021-03-19 14:39)

Spis załączników:20210319_143929_0000132449_0000127915.pdf20210319_143929_0000132449_0000127916.pdf20210319_143929_0000132449_0000127917.pdf20210319_143929_0000132449_0000127918.pdf20210319_143929_0000132449_0000127919.pdfZarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A.…
Czytaj więcej

MRG: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. (2021-03-22 18:47)

Spis załączników:20210322_184711_0000132521_0000128226.pdf20210322_184711_0000132521_0000128227.pdf20210322_184711_0000132521_0000128228.pdf20210322_184711_0000132521_0000128229.pdf20210322_184711_0000132521_0000128230.pdf20210322_184711_0000132521_0000128231.pdfZarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny…