AMBRA: raport finansowy (2021-02-17 00:30)

Spis załączników:20210217_003040_1251586304_AMBRA_HY_2020-2021.pdf20210217_003040_1251586304_Ambra_raport_z_przegladu_skons._i_jed._31.12.2020-sig-sig.pdfFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta) za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSFw walucie złoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSFw walucie złdata przekazania: 2021-02-17AMBRA S.A.(pełna nazwa emitenta)AMBRAspożywczy(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)02-819Warszawa(kod pocztowy)(miejscowość)Puławska336(ulica)(numer)022 5663300022 5663303(telefon)(fax)warszawa@ambra.com.plwww.

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ambra-raport-finansowy-2021-02-17-0030

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy