QUERCUS TFI S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D (2021-02-16 19:16)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaQUERCUS TFI S.A.TematZakończenie subskrypcji akcji serii DPodstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej “Emitent” lub “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. przekazuje szczegółowe informacje odnośnie subskrypcji akcji serii D.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 22 stycznia 2021 r. – 01 lutego 2021 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Emisja doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich akcji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie akcji. Przydział akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych nie nastąpił. Wkłady na akcje serii D zostały wniesione w całości do dnia 01 lutego 2021 r. W dniu 4 lu

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/quercus-tfi-sa-zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-d-2021-02-16-1916

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy