ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzenia (2021-02-16 14:51)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2020ESPI

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaORZEŁ S.A.TematORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzeniaPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawarł transakcje nabycia 293 sztuk obligacji własnych serii D w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 30 września 2016 roku oraz uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/orzel-sa-orzel-sa-nabycie-obligacji-wlasnych-w-celu-umorzenia-2021-02-16-1451

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy