INWESTYCJE.PL S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (2021-02-16 14:00)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaINWESTYCJE.PL S.A.TematWezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul. Romana Dmowskiego nr 7, 50-203 Wrocław.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku. Dokument akcji z

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/inwestycjepl-sa-wezwanie-akcjonariuszy-do-zlozenia-dokumentow-akcji-2021-02-16-1400

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy