IMPERA ASI S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (2021-02-16 12:38)

Spis załączników:20210216_133847_0564152926_Stanowisko_Zarzadu_w_sprawie_wezwania_do_zapisywania_sie_na_sprzedaz_akcji_Spolki.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-02-16Skrócona nazwa emitentaIMPERA ASI S.A.TematStanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SpółkiPodstawa prawnaArt. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapi

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/impera-asi-sa-stanowisko-zarzadu-spolki-dotyczace-wezwania-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-2021-02-16-1238

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy