GENOMED S.A.: Skup akcji własnych Emitenta – publikacja zaproszenia do składania ofert i podanie ceny nabycia akcji własnych (2021-02-16 11:55)

Spis załączników:20210216_125519_1618995199_ZAPROSZENIE_DO_SKLADANIA_OFERT_SPRZEDAZY_AKCJI_NOTOWANYCH_NA_RYNKU_NC.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:2021-02-16Skrócona nazwa emitentaGENOMED S.A.TematSkup akcji własnych Emitenta – publikacja zaproszenia do składania ofert i podanie ceny nabycia akcji własnychPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (”Emitent”) informuje, że skup akcji własnych rozpocznie się w dniu 17 lutego 2021 roku.ZałącznikiPlikOpisZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NOTOWANYCH NA RYNKU NC.pdfZaproszenie – akcje notowane na NCZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W FORMIE DOKUMENTU.pdfZaproszene – akcje nienotowane na NCMESSAGE (ENGLISH

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/genomed-sa-skup-akcji-wlasnych-emitenta-publikacja-zaproszenia-do-skladania-ofert-i-podanie-ceny-nabycia-akcji-wlasnych-2021-02-16-1155

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy