FON: Podział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGM (2021-02-16 19:42)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaFONTematPodział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA.
Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGMPodstawa prawnaInne uregulowania
Treść raportu:Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji (split) w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON SE w dniu 10.03.2021 to 11:00 (początek rejestracji godz. 10:30), a nie jak błędnie podano 12:00.

The Management Board of FON SE, in reference to the current report No. 6/2021 published on February 16, 2021, informs about an erro

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/fon-podzial-akcji-split-15-zwolanie-nwza-spolki-fon-se-korekta-godziny-odbycia-nwza-split-of-shares-split-1-5-convening-the-egm-of-fon-se-correction-of-the-time-of-the-egm-2021-02-16-1942

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

GAMES OPERATORS S.A.: raport finansowy (2021-03-30 22:49)

Spis załączników:20210330_224928_0030662484_Games_Operators_SF_2020_raport_roczny_(1).xhtml20210330_224928_0030662484_Games_Operators_SF_2020_raport_roczny.xhtml.XAdES20210330_224928_0030662484_Games_Operators_SF2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci_(1).xhtml20210330_224928_0030662484_Games_Operators_SF2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci_(1).xhtml.XAdES20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenia_RN_par_70_ust_1_pkt_7_8.xhtml20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenie_RN_par_70_ust_1_pkt_14.xhtml20210330_224928_0030662484_Games_Operators_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml20210330_224928_0030662484_Games_Operators_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_6.xhtml20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_6.xhtml.XAdES20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_7.xhtml20210330_224928_0030662484_GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_7.xhtml.XA Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/games-operators-sa-raport-finansowy-2021-03-30-2249