ASMODEV S.A.: Zawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule Pope Simulator (2021-02-16 19:24)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaASMODEV S.A.TematZawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule Pope SimulatorPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy z Golden Eggs Studio sp. z o.o. (dalej jako: Golden Eggs), której przedmiotem jest stworzenie pełnej wersji gry komputerowej o roboczym tytule Pope Simulator (dalej jako: Gra), przy czym Strony umowy nie wykluczają możliwości jej wydania również na innych platformach.

Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do stworzenia Gry. Golden Eggs odpowiedzialny będzie za wydanie oraz dystrybucję Gry. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry będzie Golden Eggs.

Z tytułu wykonan

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/asmodev-sa-zawarcie-umowy-na-stworzenie-gry-komputerowej-o-roboczym-tytule-pope-simulator-2021-02-16-1924

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy