ASMODEV S.A.: Zawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule I am your principal (2021-02-16 19:21)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaASMODEV S.A.TematZawarcie umowy na stworzenie gry komputerowej o roboczym tytule I am your principalPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy z Glob Games Studio sp. z o.o. (dalej jako: Glob Games), której przedmiotem jest stworzenie pełnej wersji gry komputerowej o roboczym tytule I am your principal (dalej jako: Gra), przy czym Strony umowy nie wykluczają możliwości jej wydania również na innych platformach.

Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do stworzenia Gry. Glob Games odpowiedzialny będzie za wydanie oraz dystrybucję Gry. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry będzie Glob Games.

Z tytułu w

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/asmodev-sa-zawarcie-umowy-na-stworzenie-gry-komputerowej-o-roboczym-tytule-i-am-your-principal-2021-02-16-1921

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: raport finansowy (2021-02-25 17:48)

Spis załączników:20210225_174800_0200500602_Sprawozdanie_finansowe_ABS_2020.xhtml20210225_174800_0200500602_Sprawozdanie_finansowe_ABS_2020.xhtml.xades20210225_174800_0200500602_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ABS_2020.xhtml20210225_174800_0200500602_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ABS_2020.xhtml.xades20210225_174800_0200500602_Wybrane_dane_finansowe_2020.xhtml20210225_174800_0200500602_Wybrane_dane_finansowe_2020.xhtml.xades20210225_174800_0200500602_Zarzad_informacja_ws._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml20210225_174800_0200500602_Zarzad_informacja_ws._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades20210225_174800_0200500602_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021.xhtml20210225_174800_0200500602_Asseco_Business_Solutions_SzB_2020_fin_(1).xhtml20210225_174800_0200500602_Asseco_Business_Solutions_SzB_2020_fin_(1).xhtml.sig20210225_174800_0200500602_RN_ocena_Asseco_Business_Solution_2021.xhtml20210225_174800_0200500602_2020_RAPORT_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO.xhtml20 Czytaj więcej Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/asseco-business-solutions-sa-raport-finansowy-2021-02-25-1748