AQUA: Doręczenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. (2021-02-16 11:41)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021ESPI

Data sporządzenia: 2021-02-16Skrócona nazwa emitentaAQUATematDoręczenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 16.02.2021 r. Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki z uwagi na naruszenie obowiązku notyfikacji Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego faktu zawarcia porozumienia akcjonariuszy (prawnie relewantnego w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fina

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/aqua-doreczenie-postanowienia-sadu-okregowego-w-katowicach-o-udzieleniu-zabezpieczenia-przed-wszczeciem-postepowania-2021-02-16-1141

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy