Rada Przedsiębiorczości apeluje o uregulowanie pracy zdalnej

Rada Przedsiębiorczości podkreśla konieczność stworzenia regulacji pracy zdalnej przyjaznej dla obu stron stosunku pracy, dającej możliwość elastycznego i efektywnego stosowania tej formy organizacji pracy.
Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość niemalże w każdej dziedzinie życia. Jedną z bardziej fundamentalnych zmian jest powszechna digitalizacja procesów i szersze zastosowanie w ciągu ostatnich miesięcy pracy w formie zdalnej. Polski rynek pracy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, jednocześnie starając się sprostać wyzwaniom tzw. digitaleconomy – napisała Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.
Biorąc pod uwagę zaawansowany dialog w ramach Rady Dialogu Społecznego dotyczący wprowadzenia do kodeksu pracy przepisów regulujących pracę w formie zdaln

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/rada-przedsiebiorczosci-apeluje-o-uregulowanie-pracy-zdalnej

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: raport finansowy (2021-03-31 00:17)

Spis załączników:20210331_001724_1412209370_OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml20210331_001724_1412209370_OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml.xades20210331_001724_1412209370_OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml20210331_001724_1412209370_OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades20210331_001724_1412209370_31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml20210331_001724_1412209370_31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades20210331_001724_1412209370_OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml20210331_001724_1412209370_OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xadesFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport roczny RR 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji…