PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2021-02-15 18:03)

Spis załączników:20210215_190345_0725081311_SKM_C458_1721021519450.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021Data sporządzenia:2021-02-15Skrócona nazwa emitentaPRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.TematZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SpółcePodstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
ZałącznikiPlikOpisSKM_C458_1721021519450.pdfZawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PRIVAT

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/private-equity-managers-sa-zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-w-spolce-2021-02-15-1803

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy