PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A. (2021-02-15 10:22)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 5/2021 – Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 15 lutego 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/pkobp-pko-bp-sa-rejestracja-zmiany-statutu-pko-banku-polskiego-sa-2021-02-15-1022

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy

BANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r. (2021-02-25 19:34)

Spis załączników:20210225_193409_1443667398_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf20210225_193409_1443667398_2._Projekty_uchwal_WZA_z_uzasadnieniami.pdf20210225_193409_1443667398_3._Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_26_WZA.pdf20210225_193409_1443667398_4._Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_27_WZA.pdf20210225_193409_1443667398_5._Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_28_WZA.pdf20210225_193409_1443667398_6._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej.pdf20210225_193409_1443667398_7._Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf20210225_193409_1443667398_8._Raport_Deloitte.pdf20210225_193409_1443667398_9._Informacja_o_Regulaminie_Rady_Nadzorczej.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr7/2021Data sporządzenia:2021-02-25Skrócona nazwa emitentaBANK MILLENNIUM S.A.TematZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.…