GENOMED S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych (2021-02-15 15:18)

Spis załączników:20210215_161800_1827154944_Regulamin_skupu_akcji_wlasnych.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021Data sporządzenia:2021-02-15Skrócona nazwa emitentaGENOMED S.A.Temat Podjęcie przez Zarząd Emitenta Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnychPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji w celu zaoferowania pracownikom, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, podjął w dniu 15 lutego 2021 roku uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych, poprzez przyjęcie Regulamin skupu akcji własnych. Treść przyjętego przez Zarząd Emitenta Regula

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/genomed-sa-podjecie-przez-zarzad-emitenta-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-warunkow-skupu-akcji-wlasnych-2021-02-15-1518

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. (2021-03-18 15:53)

Spis załączników:20210318_155338_0616849908_RB06_2021_Zalacznik.PDF20210318_155338_0616849908_CR06_2021_Enclosure.PDFKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr6/2021Data sporządzenia:2021-03-18Skrócona nazwa emitentaINGBSKTematPowiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby…