FIGENE CAPITAL S.A.: Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta (2021-02-15 07:04)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021

Data sporządzenia: 2021-02-15Skrócona nazwa emitentaFIGENE CAPITAL S.A.TematInformacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od EmitentaPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z zapłatą pierwszej raty (zaliczki) ceny zakupu turbiny wiatrowej, spełnił się warunek zawieszający umowy, o której Emitent informował w raportach ESPI nr 25/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz nr 3/2021 z dnia 02 lutego 2021 roku. Tym samym umowa zawarta pomiędzy spółką zależną TAKE THE WIND Sp. z o.o. („Zamawiający”) a VENSYS Energy AG z siedzibą w Neunkirchen („Wykonawca”) na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 3,8 MW wesz

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/figene-capital-sa-informacja-o-ziszczeniu-sie-warunku-zawieszajacego-umowy-na-dostawe-turbiny-wiatrowej-zawartej-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-2021-02-15-0704

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy