DRAW DISTANCE SA: Wstępne wyniki finansowe (2021-02-15 16:00)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-02-15Skrócona nazwa emitentaDRAW DISTANCE SATematWstępne wyniki finansowePodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: „Spółką”, informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka ustaliła wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020, zgodnie z którymi Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 594.036,08 zł, zaś kapitał własny na koniec okresu wyniósł 3.708.204,99 zł. Jednocześnie Spółka informuje, że w wyniku finansowym ujęty został proponowany odpis aktualizacyjny na grę „Ritual: Crown of Horns”.
Spółka informuje, iż przedstawione dane należy traktować jako wyniki wstępne, które mogą podlegać zmianom, w tym m.in. w związku z ewentualnymi korektami odpisów aktualizacyjnych oraz badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewident

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/draw-distance-sa-wstepne-wyniki-finansowe-2021-02-15-1600

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy