AQUA: Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Gliwicach na okres kolejnych trzech lat obr

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021ESPI

Data sporządzenia: 2021-02-15Skrócona nazwa emitentaAQUATematPodjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Gliwicach na okres kolejnych trzech lat obrachunkowychPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd “AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, że w dniu 15.02.2021 r. podjął uchwałę ws. wysokości proponowanych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych dla gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice. Stosowne wnioski taryfowe zostaną złożone do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w dniu 15.02.2021 r. ce

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/aqua-podjecie-uchwaly-ws-zlozenia-wniosku-taryfowego-dla-gmin-bielsko-biala-buczkowice-jaworze-i-wilkowice-do-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-w-gliwicach-na-okres-kolejnych-trzech-lat-obrachun

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy