ACKERMAN S.A.: Skup akcji własnych (2021-02-15 10:13)

Spis załączników:20210215_111326_0005550956_trans_20210212.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:2021-02-15Skrócona nazwa emitentaACKERMAN S.A.TematSkup akcji własnychPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 12 lutego 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 547 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0547 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 19,63 zł.
Emitent posiada łącznie 59.380 akcje własne stanowiące 5,938 % kapitału zakładowego i dających tyle samo g

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ackerman-sa-skup-akcji-wlasnych-2021-02-15-1013

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy