Bank Handlowy przedstawia wstępne wyniki za 2020 r.

11 lutego Bank Handlowy przedstawił wstępne wyniki za 2020 r. Na wyniki banku w znaczącym stopniu wpłynęły obniżki stóp procentowych, związane z pandemią.
 
11 lutego w czwartek przed sesją na GPW Bank Handlowy opublikował wstępne wyniki finansowe za 2020 r. Według przedstawionych szacunków w całym roku bank wypracował zysk netto w wysokości 172,4 mln zł. Był on niższy o 64,1% niż w poprzednim roku. Bank poinformował, że spadek zysku był spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 i jej skutkami, w szczególności obniżeniem stóp procentowych, co miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy. Bank dokonał także odpisu z tytułu utraty wartości części aktywów w wysokości 214,7 mln w segmencie bankowości detalicznej.
W całym roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 mld zł wobec 1,15 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 13,2% rdr. Wynik z tytułu opłat i prowizji był niższy o 0,9% niż przed rokiem i wyniósł 559,96 mln zł.
W IV kwartale wyn

Czytaj więcej

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/bank-handlowy-przedstawia-wstepne-wyniki-za-2020-r

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy