Platyna. Cena platyny sprawdza stabilność oporu 920USD – analiza wykresu

Platyna po raz kolejny dotyka spadkowej linii trendu z wyższego interwału. W poprzednich przypadkach tygodniowe świece zostawiały górny cień, sugerując, że to narzędzie analizy technicznej jest obserwowane przez posiadaczy krótkich pozycji. Aby uzyskać potwierdzenie, należy poczekać do piątku. Przez te kilka dni notowania tego metalu mogą zarówno próbować przełamać geometryczna równość fal spadkowych, jak i wybronić żółtą strefę oporową 920$.

Platyna sprawdza stabilność oporu 920$ - 1

Interwal dzienny sugeruje, że od połowy września notowania Platinum poruszają się w bok. Zadaniem analityka jest stwierdzić, czy to jest korekta, czy też przygotowanie do rajdu na północ.

Wczorajsza świeca ma kształt marubozu zamknięcia, czyli cena High i Close mają te samą wartość. Jest to silny sygnał wskazujący na determinacje posiadaczy długich pozycji do pokonania ww. oporu.

Niestety koniec wczorajszej sesji wypadł wewnątrz żółtej strefy, czyli nie można jednoznacznie stwierdzić, że została przełamana.

Być może dzień dzisiejszy przyniesie odpowiedź na pytanie, czy 920$ nadal jest bastionem podaży i należy traktować go jako opór.

Wskaźnik stochastyczny wszedł w strefę wykupienia, co należy zapisać na plus dla wyhamowania wzrostów. RSI nie ma siły, aby dotrzeć do skrajnych wartości opisanych wykropkowanymi liniami. Jest to zrozumiałe ze względu na brak zmienności w ostatnich tygodniach.

Jeżeli ruch boczny potraktujemy jako rozbudowaną korektę, to punktem docelowym dla spadków będzie wrześniowy dołek 810$ lub wsparcie 750$. Obie te wartości to ważne wsparcia zarówno dl inwestorów długoterminowych, jak i tych analizujących wykres D1.

Platyna sprawdza stabilność oporu 920$ - 2

 

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy