NBP: firmy nie odczuwają kryzysu

NBP przygotowało raport o nastrojach na rynku firm. Te ponoć pozytywnie oceniają sytuację w III kw., i to na poziomie zbliżonym sprzed pandemii – napisano w Szybkim Monitoringu NBP.
NBP: firmy są zadowolone
„Aktualną sytuację sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) można oceniać, jako dość dobrą, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, chociaż zróżnicowaną w poszczególnych grupach firm. W II kw. 2020 r., mimo znaczącego spadku przychodów, poprawiła się rentowność sektora, a płynność ukształtowała się na bezpiecznym poziomie. Jak dotychczas przedsiębiorstwom udało się uniknąć negatywnego scenariusza na rynku pracy”
– napisano w raporcie.
„Firmy pozytywnie oceniają również sytuację w III kw., mimo że gorszą niż przed rokiem, to, jako zbliżoną do okresu przed pandemicznego. Widoczna jest też poprawa oczekiwań przedsiębiorców, zwłaszcza w horyzoncie rocznym”
– dodano.
Tarcze pomogł

Czytaj więcej

Źródło: https://bitcoin.pl/nbp-firmy/

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy
Czytaj więcej

PGNIG: raport finansowy (2021-03-25 06:36)

Spis załączników:20210325_063637_1420266988_esef_pgnig-2020-12-31.zip20210325_063637_1420266988_GK_PGNIG_2020_Sprawozdanie_z_badania.xhtml20210325_063637_1420266988_ListPrezesaZarzaduPGNiG.xhtml20210325_063637_1420266988_OswiadczenieRN-KARN_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_OswiadczenieRN-ocenaRNdotsprawozdan_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_OswiadczenieRN-podmiotuprawnionydobadania_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_Sprawozdanie_GKPGNIG_na_temat_informacji_niefinansowych_Y2020_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_SprawozdanieZarzaduzDzialalnosciGKPGNiGza2020.xhtml20210325_063637_1420266988_SSF_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_GKPGNIG_Y2020_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_SSF_Wybrane_dane_finansowe_GKPGNiG_Y2020_mln_PL.xhtml20210325_063637_1420266988_GK_PGNiG_2020-podpisy.zipFALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport roczny SRR 2020(rok) (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji…
Czytaj więcej

APATOR: Nabycie akcji własnych (2021-03-30 17:52)

Spis załączników:20210330_175217_0808510314_Zalacznik_RB_15_2021_wykaz_transakcji_19.03.2021_30_03_2021.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr15/2021Data sporządzenia:2021-03-30Skrócona nazwa emitentaAPATORTematNabycie akcji własnychPodstawa prawnaInne uregulowania Treść raportu:Zarząd Apator SA…