Lotos publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.

29 października Lotos opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

 

29 października po sesji na GPW Lotos opublikował wyniki kwartalne. W III kwartale przychody grupy wyniosły 5,36 mld zł wobec 7,88 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 32% rok do roku. Zysk operacyjny był niższy o 61% niż przed rokiem i wyniósł 194,1 mln zł wobec 496,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 453,2 mln zł wobec 723,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Lotos zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 249,3 mln zł wobec 125,9 mln zł zysku przed rokiem. Do wzrostu wyniku netto w tym kwartale w istotnym stopniu przyczynił się wzrost przychodów finansowych, które wyniosły 105,3 mln zł w porównaniu do 11,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z działalności finansowej w III kwartale 2020 r. wyniósł 47,8 mln zł.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 433,2 mln zł i był niższy o 49% niż przed rokiem . Wyniki opublikowane przez spółkę były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Na koniec września Lotos posiadał w swej sieci 511 stacji paliw – o 15 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Podobne Wpisy